วิสัยทัศน์   "คุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจก้าวหน้า พัฒนาการคมนาคม สังคมประชาธิปไตย ก้าวไกลสู่พลังงานทดแทนและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน"
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

 

นายเจริญ บัวหลวงงาม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

โทร.089-844-5984


ภาพกิจกรรม

     การจัดการเเข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "ห้วยบงเกมส์ ครั้งที่ 20" ระหว่างวันที่ 21 - 27 ตุลาคม 2565..>>>

     ตำบลห้วยบงต้องปลอดภัย

     โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒..>>>


องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

 

นางสาวจีระประภา เฉลิมชาติ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

โทร. 089-846-6616
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
 1. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก ถนน นม.3165 บ้านซับพลูน้อย หมู่ 14 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 23 ม.ค. 66 16
 2. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีล (เริ่มจากบ้านไทยสงบถึงบ้านภูผาทอง) บ้านไทยสงบ หมู่ที่ 13 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 20 ม.ค. 66 17
 3. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก (เริ่มจากทางหลวงชนบท 4033 ถึงมอญี่ปุ่น) ม.18 บ้านวังไทรงาม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 11 ม.ค. 66 24
 4. ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากถนนลาดยางขึ้นมอญี่ปุ่น) บ้านวังไทรงาม หมู่ 18 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 8 ก.ค. 65 98
 5. ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีล (จากบ้านโนนสะอาด-บ้านซับพลู) ม.19 บ้านโนนสะอาด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 6 มิ.ย. 65 90
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ EGP
  1.  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก (เริ่มจากทางหลวงชนบท 4033 ถึงมอญี่ปุ่น) บ้านวังไทรงาม หมู่ 18 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   อ่าน 7
  2.  จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีล เส้นบ้านภูผาทองถึงบ้านไทยสงบ บ้านภูผาทอง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 9
  3.  จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีล เส้นบ้านภูผาทองถึงบ้านไทยสงบ บ้านภูผาทอง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 9
  4.  จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีล (คุ้มนายสงกาเส้นบ้านนางสำราญ จำปี ถึงบ้านนายสงกา ชิดสูงเนิน) บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 12
  5.  จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีล (คุ้มนายสงกาเส้นบ้านนางสำราญ จำปี ถึงบ้านนายสงกา ชิดสูงเนิน) บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 11

 1. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 2 ก.พ. 66 6
 2. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส4 (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 26 ม.ค. 66 9
 3. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส3 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 26 ม.ค. 66 9
 4. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส2 (เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 26 ม.ค. 66 9
 5. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส1 (เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 26 ม.ค. 66 9
 6. รายงานการจัดซื้อนำ้มันเชื้อเพลิง ไตรมาส 1 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2565 ถึง เดือนธันวาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 19 ม.ค. 66 16
วีดีโอ กิจกรรม


อ่านทั้งหมด
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
สถิติ
ip ของคุณ คือ 3.93.74.25
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 43 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 321 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 1380 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 147824 คน
เริ่มนับ วันที่ 9 ก.ย. 2550
เว็บลิงค์ (Banner)