รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือนหลัง)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง    

17 ม.ค. 66 45