รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปีคคลประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง    

18 มี.ค. 65 77