รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปีคคลประจำปี
ประกาศ เรื่องแผนการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง    

18 มี.ค. 65 78