รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปีคคลประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง    

17 มี.ค. 65 78