ข้อบัญญัติ อบต.
ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. 2563การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว ให้เหมาะสมกับสภาพการของพื้นที่

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง    

22 ก.ค. 64 78